Belangrijke patiënteninformatie

Uw gegevens

Wanneer u patiënt van ons bent, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons. Hierdoor heeft u verschillende rechten. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen uitsluitend worden gebruikt om u de juiste tandheelkundige zorg te kunnen verlenen. Wij werken volgens de AVG wetgeving en u heeft te allen tijde recht op inzage van uw gegevens welke door ons zijn opgeslagen. Een verzoek om vernietiging of verwijdering van (bepaalde) gegevens kan uitsluitend schriftelijk of per email worden ingediend. U ontvangt hiervan binnen 6 weken een schriftelijke reactie over de gegevens welke wij verplicht zijn te bewaren en welke gegevens wij hebben verwijderd.

Radar Dental Shuttle service
van IJsendijkstraat 152
1442LC Purmerend

Naam contact op via help@radardental.nl of direct via Whatsapp 06-10060986 (maandag t/m vrijdag 09:00-16:30 uur)

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens