Belangrijke patiënteninformatie

Klachten en Garantie

Klachten

Onze tandartspraktijken streven wij naar de beste tandheelkundige zorg, naar een goed geïnformeerde en tevreden patiënt. Het kan een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld hebben.

Als dat zo is vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het namelijk belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. Ook staan we open voor verbeteringen, dus feedback is zeker welkom!

We vertrouwen er op dat wij tot een gezamenlijk oplossing komen.

Tandheelkunde is een medisch beroep. Net zoals andere zorgverleners hebben tandartsen een wettelijke inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. De mens is immers geen machine die je met wat sleutelwerk weer repareert. Elk mens kan anders reageren op een behandeling. Daarnaast is het mondmilieu een harde omgeving. Bacteriën, zuren, nootjes, etc. tasten de omgeving aan. Maar ook te hard poetsen en kauwen, het gebit slijt nu eenmaal. Ondanks uiterste zorgvuldigheid kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte stellen. Wij moeten hierbij zorgen dat u bijvoorbeeld niet onnodig pijn lijdt en dat de verrichtingen zo precies en nauwkeurig mogelijk uitgevoerd worden. Indien onverhoopt het resultaat afwijkt van de verwachting bekijken we toch graag of we het op een schappelijke, coulante manier kunnen oplossen.

Elke gelegde vulling, kroon, implantaat, etc. wordt bij ons op het unieke elementnummer vastgelegd. Zelfs per vlak (zeg maar het noorden, zuiden etc. van de tand/kies). In één tand of kies komen vaker meerdere vullingen voor.

 1. Bespreek het persoonlijk met ons

Als eerste stap in de klachtenprocedure meldt u aan de behandelaar dat u niet tevreden bent. Vraag ons om een verhelderend gesprek. Een gesprek kan al veel onduidelijkheden wegnemen. Uw behandelaar kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Ons emailadres is help@radardental.nl of direct via Whatsapp 06-10060986 (maandag t/m vrijdag 09:00-16:30 uur)

 1. Neem contact op met de klachtencommissie

Bent u toch niet tevreden, dan kunt u overwegen om naar de klachtencommissie te stappen. Onze praktijken zijn aangesloten bij een klachtencommissie die voldoet aan alle eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Er zijn uiteraard geen kosten aan verbonden, dus neem contact op met help@radardental.nl of direct via Whatsapp 06-10060986 (maandag t/m vrijdag 09:00-16:30 uur) voor meer informatie.

 1. Feedback is altijd welkom

Daarnaast staat wij als tandartspraktijk altijd open voor feedback. Heeft u een opmerking, of een idee, waarmee wij ons voordeel kunnen doen? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen! help@radardental.nl of direct via Whatsapp 06-10060986 (maandag t/m vrijdag 09:00-16:30 uur)

Garantie

Voorwaarden voor het gebruik van de garantieregeling is dat u minimaal ééns per jaar het gebit hebt laten controleren en verzorgen door onze behandelaren. Het gebit dient thuis goed verzorgd te zijn en door derden mogen geen wijzigingen in het betreffende deel van het gebit zijn aangebracht.

Mocht u niet tevreden zijn over een behandeling, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met uw behandelaar. In samenspraak proberen wij dan tot een passende oplossing te komen. Komen wij er toch niet uit dan kan uw klacht behandeld worden door de klachten commissie van de KNMT. De uitspraak van KNMT zullen wij honoreren.

 • vulling: coulance 100% gedurende 1 jaar (m.u.v. verdoving). Bij mensen die zeer sterk knarsen wordt 1x gratis overlegd, daarna is het eigen risico. Voor tanden en kiezen die eigenlijk een kroon nodig hadden en waarbij is gevuld (i.v.m. financiën) geldt geen coulanceregeling.
 • wortelkanaalbehandeling: geen coulance. Een tandarts boort niet te diep! Het gaatje zat te diep. De laatste boor boort namelijk niet actief, maar passief. Bacteriën maken de kies zacht van binnen en het schoepenradboortje volgt het zachte materiaal. Daarom zijn controle foto’s belangrijk; we willen liever vullen vóórdat er problemen ontstaan. Mocht dus een wortelkanaalbehandeling volgen op een vulling dan is er geen sprake van coulance. In het geval van een reeds gelegde wortelkanaalbehandeling geldt hetzelfde: geen coulance.
 • instrumentbreuk bij een endo: Tijdens de wortelkanaalbehandeling bestaat een heel klein risico op instrumentbreuk. Dan is soms een doorverwijzing naar de endodontoloog noodzakelijk. Ook hierbij geldt geen coulanceregeling.
 • last na trekken van een tand of kies: het vastgestelde tarief voorziet niet in een coulance consult.
 • kronen / bruggen: volledige coulance honorarium gedurende 1 jaar. Daarna 66% het tweede jaar, 33% het derde jaar en 0% vanaf het vierde jaar. Techniekkosten zijn hiervan uitgesloten. Indien er sprake is van een ondeugdelijke materiaal zal het tandtechnisch laboratorium over het algemeen een vergelijkbare regeling hanteren en een nieuwe (gereduceerd tarief) kroon vervaardigen.
 • prothese: gedurende vier maanden na het plaatsen van een definitieve prothese gratis nazorg consulten.
 • Noodprothese: gedurende een week na het plaatsen gratis nazorg consulten.
 • breuk van de prothese: wordt beoordeeld door de tandtechnieker. Het betreft in 90% van de gevallen geen materiaalfout, maar breuk door vallen (wasbak!) en te hard bijten.