Belangrijke patiënteninformatie

Klachten procedure

Het komt wel eens voor dat een behandeling langer duurt, gewijzigd moet worden of u het niet eens bent met een voorval in de praktijk. Wij vinden het belangrijk dat u wordt gehoord. Via onderstaande kanalen kunt u uw klacht indienen en oplossen:

  1. Bespreek het persoonlijk met ons

Als eerste stap in de klachtenprocedure meldt u aan de behandelaar dat u niet tevreden bent. Vraag ons om een verhelderend gesprek. Een gesprek kan al veel onduidelijkheden wegnemen. Uw behandelaar kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Ons emailadres is help@radardental.nl

  1. Neem contact op met de klachtencommissie

Bent u toch niet tevreden, dan kunt u overwegen om naar de klachtencommissie te stappen. Onze praktijken zijn aangesloten bij een klachtencommissie die voldoet aan alle eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Er zijn uiteraard geen kosten aan verbonden, dus neem contact op met help@radardental.nl voor meer informatie.

  1. Feedback is altijd welkom

Daarnaast staat wij als tandartspraktijk altijd open voor feedback. Heeft u een opmerking, of een idee, waarmee wij ons voordeel kunnen doen? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen! help@radardental.nl